• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
SMMM AYŞE ATASOY
Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi Ayşe ATASOY
KURANCILI KASABASI
KIRŞEHİR İLİ /KAMAN İLÇESİ / KURANCILI KASABASI
SOYAĞACI
2010 Yılı Soyağacı Çalışmam (Yarım Kalan)

Kurancılı Kasabası Derneği

 

KIRŞEHİR İLİ KAMAN İLÇESİ KURANCILI KASABASI

SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Başkan : Ahmet  TEKEŞ

2.Başkan : Şevket ŞAHİN

Muhasip Üye: Ahmet BIÇAKCI

Sekreter : İlyas ŞAHİN

Üye: Hasbin TEKEŞ

Kurancılı Kasabası web sayfası Tıklayınız

 

 

DERNEĞİN AMACI

Kırşehir İli Kaman İlçesi Kurancılı Köylüleri olup, ekonomik nedenler ve kamu hizmeti görevlerinden dolayı, köyün sınırları dışında yaşamlarını sürdüren hemşerilerimizin birlik ve beraberliklerini sağlamak.Gelenek, görenek, örf ve adetlerin yaşatılmasını sağlamak, imkanlar dahilinde öğrenim çağındaki fakir aile çocuklarına maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.İstanbul’daki ve diğer merkezlerdeki madur hemşerilerimize, dernekler kanunu ve maddelerine uygun bir şekilde  yardımcı olmak. Eğitim, Sosyal ve Kültürel içerikli faaliyetlerde bulunup, bizden sonra gelecek yeni nesillere, medeni, gelişmiş ve çağdaş bir toplum bırakmak.

 
DERNEK TANIMI

Kazanç paylaşımı dışında en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip, yasal kişi topluluklarıdır.

 
KURUCU ÜYELER

Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelerek “Dernek kurma iradesini” ortaya koyan üyelerdir.

            Dernek kurmak için bir ayara gelen gerçek veya tüzel kişilerin kanunlarla yasaklanmamış ortak bir amaçları olması ve bu amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş olmaları gerekir.
            1982 Anayasasının ikinci bölümünde yer alan
Temel Haklar ve Ödevleri
            Dernek kurma hürriyeti Anayasada yer almakla beraber Devletin genel yapılanma şeması içinde yer alamaz. Çünkü dernekler, devletin genel yapılanmasının dışında
arasında Dernek Kurma hürriyeti de yer almaktadır. Bu iki metin Dernek kurumunun önemini açıkça göstermektedir. Dernek kurumunun önemini biraz açmak gerekirse eğer;sivil bir inisiyatiftir. Bu özelliğiyle devletin yapısı içinde yer alan kurumlar nezdinde, gerek üyelerinin gerekse kamuoyunun fikir ve düşüncelerini ifade etmek gibi bir işleve sahiptir. Bu sebeple dernekler bir Sivil Toplum Örgütü olarak ifade edilebilir.
            Kuranların veya üye olanların amaçları ne olursa olsun, derneklerin işlevleri arasında en önemli olanı muhakkak ki, toplumu ilgilendiren konularda
kamu vicdanının sesi olma özelliğidir.
            Yukarıda ifade edilen
Kamu Vicdanının Sesi olabilmek için de bir takım şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartların başında derneklerin, sağlıklı bir şekilde yapılanması gerekir. Öncelikle bu kuruluşların kurucularının ve üyelerinin bir derneğe üye olmanın bilincinde” olmaları şarttır. Oluşturulan derneğin, yasaların öngördüğü şekle uygun olarak yapılanması ve gerek kuruluş gerekse çalışmalarında eksiklik bulunmaması gerekir. Öte yandan, bu kuruluşların yönetimine seçilen kişilerin, gerek derneği, gerekse kamu vicdanını temsil edebilir niteliklere sahip olması gerekir.
            Bu bağlamda şu noktayı da belirtmekte özel önem vardır. Dernekler
gönüllülük esasına göre kurulmak durumundadırlar. Zaten içinde Kazanç paylaşmak” olmayan bir faaliyeti yürütebilmek, ancak ve yalnız, o faaliyeti yürütmeye gönlünü koymakla mümkündür. Aksi halde yürütülmesi gereken işler angarya olarak algılanmaya mahkûm olur.
            Dernek kurmak, bir defalık bir araya geliş değildir. Bu bir araya gelişin sürekli olması sayesinde bir amacın gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Aksi takdirde bir dostluk yemeği için bir araya gelmekle dernek kurmak arasında hiç bir fark kalmaz.

            Demek ki, dernekler sadece kurulma amaçlı kurulmuş olmanın ötesinde, tüm üyelerin katılımı ve amaçları doğrultusundaki çalışmaları ile ayakta kalabilen kurumlardır

 


Dernek Adresi : Rüzgarlı Cad. Soydaşlar Sokak 4/9   
 
 TEL:0312.311 68 40                             ULUS/ANKARA  
 

 


Yorumlar - Yorum Yaz